Váš inzert znojemsko

Tyto reklamní noviny pro Znojmo a okolí již vydáváme od roku 2005.

Náklad tohoto čtrnáctideníku činí více než 28.000 ks a je distribuován do každé domácnosti a všech obchodů na
Znojemsku k volnému odběru.

Soukromá řádková inzerce může být podávána zdarma na telefonním čísle 722 080 877 nebo na webových stránkách
https://www.vasinzert.cz/ a v následujícím vydání bude v těchto barevně tištěných novinách zveřejněna.

 

www.vasinzert.cz